header image

Occupational R-Evolution

Eind augustus sprak OT-Pro op het vierjaarlijks congres van het World Federation of Occupational Therapists (WFOT) dat plaatsvond in Parijs. 

Met 2500 afgevaardigden uit meer dan 100 landen en sprekers uit meer dan 60 landen werd de bijeenkomst een wereldwijde convergentie van het beroep. De vele ervaringen op het gebied van onderzoek en praktijk werden belicht en uitgediept. 
 
Het was een genoegen om mee opgenomen te worden in de lijst van grote namen tussen de sprekers. 

OT-Pro liet zich dan ook eervol vertegenwoordigen door Prof. Dr. Annemie Spooren. 
Ze is Tenure Track Professor aan de faculteit Revalidatiewetenschappen van de UHasselt en tevens één van de grondleggers van het programma, dat zijn ontstaan kent in de academische wereld.   

Q-Top, met zijn bijna 20 jaar ervaring voor software in de zorgsector, bouwde deze softwaretool voor gebruik in het werkveld. Het helpt de ergotherapeut in het klinisch redeneerproces en de opvolging van patiënten/cliëntendossiers.  

Maar liefst 150 ergotherapeuten uit de hele wereld volgden de voorstelling in de aula in Parijs. 
Wij kijken al uit naar 2026! 

Maar liefst 150 ergotherapeuten uit de hele wereld volgden de voorstelling van OT-Pro in de aula in Parijs.